88-а міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів

"Наукові здобутки молоді - вирішення проблем харчування людства у ХХІ столітті"